časopis

časopisi „Srce i krvni sudovi”

Nazad

Srce i krvni sudovi

Volumen 33

Broj 2

Godina 2014

Urednik

Miodrag Ostojić

Ehokardiografija u akutnom koronarnom sindromu

Teodora Stanojlović, Milan Pavlović, Snežana Ćirić, Lazar Todorović, Svetlana Apostolović, Sonja Martinović Šalinger, Milena Radosavljević, Svetlana Petrović Nagorni, Vesna Atanasković, Vesna Topić

Srce i krvni sudovi, 33(2):87-91

Elektrokardiografsko utvrđivanje infarkta miokarda

Autori sa Klinike za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš

Srce i krvni sudovi, 33(2):92-100

Diferencijalna dijagnoza akutnog infarkta miokarda

Autori s Klinike za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Srce i krvni sudovi, 33(2):101-104

Procena ishemijskog i hemoragijskog rizika

Autori s Klinike za kardiovaskularne bolesti KC Niš

Srce i krvni sudovi, 33(2):105-109

Otvaranje koronarne arterije u primarnim PCI

Milan Živković, Zoran Perišić, Nenad Božinović, Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Tomislav Kostić, Sonja Šalinger Martinović, Miodrag Damjanović

Srce i krvni sudovi, 33(2):105-115

Terapija akutnog infarkta miokarda

Autori s Klinike za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš

Srce i krvni sudovi, 33(2):116-122

Prevencija tromboze stenta

Miodrag R. Damjanović, Milan Pavlović, Svetlana Apostolović, Zoran Perišić, Sonja Šalinger Martinović, Nenad Božinović, Milan Živković, Danijela Đorđević Radojković, Goran Koraćević, Snežana Ćirić Zdravković, Lazar Todorović, Dragana Stanojević

Srce i krvni sudovi, 33(2):123-127

Stres hiperglikemija u akutnom infarktu miokarda

Danijela Đorđević Radojković, Goran Koraćević, Miodrag Damjanović, Milan Pavlović, Svetlana Apostolović, Zoran Perišić, Aleksandar Stojković, Ružica Janković Tomašević, Sonja Šalinger Martinović, Snežana Ćirić Zdravković, Dragana Stanojević

Srce i krvni sudovi, 33(2):128-132

Antitrombotična terapija

Ružica Janković Tomašević, Emina Dimitrijević, Svetlana Apostolović, Danijela Đorđević Radojković, Gordana Petrović, Svetlana Petrović Nagorni, Vesna Atanasković, Dragana Stanojević, Miodrag Damjanović, Vesna Mitić

Srce i krvni sudovi, 33(2):133-138

Terapija srčane insuficijencije

Lazar Todorovic, Vesna Atanasković, Vesna Mitić, Svetlana Petrović Nagorni, Ružica Tomašević, Sonja Dakić, Dragana Stanojević

Srce i krvni sudovi, 33(2):139-142

Terapija poremećaja srčanog ritma

Miomir Ranđelović, Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Goran Koraćević, Zoran Perišić, Sonja Šalinger Martinović, Marko Lazović, Snežana Ćirić Zdravković, Todorović Lazar

Srce i krvni sudovi, 33(2):143-148

Privremeni veštački vodič srčanog ritma

A. Stojković, Z. Perišić, T. Kostić, L. Todorović, M. Pavlović, G. Koraćević, P. Cvetković, M. Krstić

Srce i krvni sudovi, 33(2):149-152

Kontrasna nefropatija

Nebojša Krstić, Milan Pavlović, Zoran Perišić, Svetlana Apostolović, Sonja Šalinger Martinović, Miodrag Damjanović, Aleksandar Stojković, Boris Đinđić, Emina Dimitrijević, Tomica Kostić, Nenad Božinović, Vlada Stojanović, Slavoljub Mitov

Srce i krvni sudovi, 33(2):153-156

Medikamentozna terapija

Svetlana Petrović Nagorni, Snežana Ćirić Zdravković, Dragana Stanojević

Srce i krvni sudovi, 33(2):157-161

Trojna antitrombotička terapija

Autori s Klinike za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš

Srce i krvni sudovi, 33(2):162-165

Primarna i sekundarna prevencija naprasne srčane smrti

Autori s Klinike za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš

Srce i krvni sudovi, 33(2):166-169

Upravljanje organizacionim promenama

Nevena Karanović, Tomica Milosavljević

Srce i krvni sudovi, 33(2):170-175