Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

BASICS+ 2023

26.04.2023 - 28.04.2023
Divčibare

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo zadovoljstvo da najavimo i da Vas pozovemo da učestvujete na šesnaestom kongresu iz interventne kardiologije BASICS+ (BelgrAde Summit of Interventional CardiologistS), koji će se održati na Divčibarama u periodu 26-28. aprila 2023. godine. Tradicionalno, kongres će obuhvatiti prenose uživo kardiovaskularnih intervencija iz kateterizacionih sala širom Srbije. Program će obilovati aktuelnim temama, koronarnim i strukturnim intervencijama, kliničkim slučajevima i predavanjima eksperata iz oblasti interventne kardiologije.

Pozivamo sve zainteresovane kolege da nam se pridruže u razmeni znanja i iskustva i u druženju na 16. BASICS-u u periodu 26-28. aprila 2023. godine.

S poštovanjem,

Dr Bratislav Milosavljević

Predsednik radne grupe za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije Udruženja Kardiologa Srbije

 

Organizacija: Radna grupa za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije Udruženja Kardiologa Srbije
Kotizacija: 100 evra (+PDV) za lekare, 50 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare (Jelena Stamenković email/tel: zivka.milicevic@gmail.com; 064-298-34-18)
Rezervacije smeštaja – Rubicon travel (Mirko Levajac, email/tel: kongresi@rubicontravel.rs; 060-4141540)