Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

Kurs o primeni 3D ehokardiografije u kliničkoj praksi

21.09.2018 - 21.09.2018
VMA, Beograd

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da će se održati Kurs o primeni 3D ehokardiografije u kliničkoj praksi, koji organizuje Doc Dr Zorica Mladenović na Vojnomedicinskoj Akademiji, sa učešćem stranih eksperata u toj oblasti.

Kurs, odnosno " workshop", je pod pokroviteljstvom UKS.

Prijavu kandidata je potrebno izvršiti putem mail-a  3dechovma@gmail.com

Prijava treba da sadrži:

  1. Ime i prezime
  2. Broj licence
  3. Naziv ustanove zaposlenog

Sertifikati će biti uručeni neposredno posle simpozijuma učesnicima koji su bili prisutni na više od 60% predavanja simpozijuma.

Udruženje kardiologa Srbije