Kongresi

Udruženja kardiologa Srbije

nazad

PRACSIS 2021

18.06.2021 - 19.06.2021
Trebinje

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
 
Imamo zadovoljstvo da vas sada sa izvesnošću pozovemo da učestvujete na Šestom kongresu 34. ACC Ogranka za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, koji se kao što znate održava u Trebinju, 18-19 juna. Takođe Vas obaveštavamo da smo dobili odobrenje i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske za održavanje kongresa, uz poštovanje svih epidemioloških mera koje budu važile u tom periodu.
 
Na sajtu UKS i UKRS se nalazi preliminarni program kongresa koga tradicionalno, od prvog sastanka čini pregled ESC i ACC/AHA preporuke sa prikazima slučajeva, tako da će sadržaj kongresa činiti sledeće oblasti:
 

  • sportska kardiologija i bavljenje fizičkom aktivnošću kod KV pacijenata
  • urođene i stečene valvularne mane i hipertrofična miokardiopatija
  • atrijalna fibrilacija
  • non-STEMI
  • optimizacija lečenja srčane slabosti sa smanjenom ejekcionom frakcijom i klasifikacija srčane slabosti
  • kardiovaskulane kompliakcije tokom i nakon Covid-19

 
S poštovanjem, i očekivanjem da se vidimo u junu u Trebinju
 
prof. Branko Beleslin
Predsedavajući, 34. ACC ogranak za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku       


Organizacija: 34. ACC ogranak za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, UKS i UKRS
Kotizacija: 50 evra (+PDV) za lekare, 25 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare u dinarskoj protivvrednosti  (Jelena Stamenković, E-mail: zivka.milicevic@gmail.com;
mob 064-2983418)
Rezervacije smeštaja – Rubicon travel
(Mirko Levajac, E-mail: kongresi@rubicontravel.rs; mob 060-4141540)