ESC/ACC i druga obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

04.09.2017

14. sastanak Radne grupe za bolesti miokarda i perikarda

ESC obaveštenja

Saznajte više

26.04.2017

Naučne infomacije: ACC 2017 važni rezultati i studije

ACC obaveštenja

Saznajte više

19.02.2017

Nagrade za predstavljanje najzanimljivijih kliničkih slučajeva na ESC kongresu 2017

ESC obaveštenja

Saznajte više

23.01.2017

ESC stipendije za 2017

Važno ESC obaveštenje

Saznajte više

11.01.2017

Sve akreditacije edukativnih programa od sada idu preko UEMS

Važno ESC obaveštenje

Saznajte više

03.12.2016

Nove eHealth informacije na ESC vebsajtu

Obaveštenja ESC

Saznajte više

03.12.2016

Otvorene prijave za ESC grantove

Obaveštenja ESC

Saznajte više

03.12.2016

Otvoren poziv za slanje apstrakata za ESC kongres 2017 u Barseloni

Obaveštenja ESC

Saznajte više

28.11.2016

Počele redovne registracije za ACC.17

Obaveštenje Američkog koledža kardiologa

Saznajte više

21.11.2016

Otvorene prijave za stipendije za MC u Health Economics programu

Obaveštenja ESC

Saznajte više