Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

30.01.2015

BASICS+ 2015

Najava kongresa

Saznajte više

21.01.2015

Održana Skupština Udruženja kardiologa Srbije

Izveštaj sa skupštine

Saznajte više

13.01.2015

Najava skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

09.01.2015

Dopuna dnevnog reda za sednicu Skupštine UKS

Važne informacije

Saznajte više

05.01.2015

Saziva se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

21.12.2014

Prvi kongres Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2015)

Najava kongresa

Saznajte više

08.09.2014

Konferencija Praktični aspekti implementacije ESC Preporuka u Srbiji 2014 (PEPS 2014)

Najava

Saznajte više

22.07.2014

Intervju predsednika Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS

Saznajte više

21.07.2014

Zajednički simpozijum sa Kiparskim udruženjem kardiologa na predstojećem kongresu TCT

Najava događaja

Saznajte više

14.05.2014

Sesija na kongresu EuroPCR 2014 u Parizu

Najava događaja

Saznajte više