Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

21.12.2014

Prvi kongres Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije (KIS 2015)

Najava kongresa

Saznajte više

08.09.2014

Konferencija Praktični aspekti implementacije ESC Preporuka u Srbiji 2014 (PEPS 2014)

Najava

Saznajte više

22.07.2014

Intervju predsednika Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS

Saznajte više

21.07.2014

Zajednički simpozijum sa Kiparskim udruženjem kardiologa na predstojećem kongresu TCT

Najava događaja

Saznajte više

14.05.2014

Sesija na kongresu EuroPCR 2014 u Parizu

Najava događaja

Saznajte više

26.03.2014

Otvaranje nove angio sale u Zaječaru

Najava događaja

Saznajte više

20.03.2014

NEUROCARD 2014 and The Fifth International Symposium on Noninvasive Electrocardiology joint meeting

Najava događaja

Saznajte više

05.03.2014

Po prvi put u Srbiji implantirana veštačka aortna valvula perkutanim putem (TAVI)

Nastavljaju se slične intervencije

Saznajte više

19.12.2013

Izveštaj sa Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Saznajte više

03.12.2013

Ponavlja se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Novi termin

Saznajte više