Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

27.11.2013

Omogućeno elektronsko glasanje

Saznajte više

15.11.2013

Upravni odbor saziva sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

21.10.2013

Završna ceremonija zatvaranja XIX Kongresa Udruženja kardiologa Srbije

Izveštaj

Saznajte više

21.10.2013

Glasanje za budućeg predsednika Upravnog odbora

Izveštaj

Saznajte više

08.08.2013

Rezultati glasanja na sednici skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Saznajte više

24.07.2013

Ponavlja se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

23.07.2013

Naučni skup "U srcu Evrope"

Poziv na učestvovanje

Saznajte više

03.07.2013

Upravni odbor saziva sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

05.06.2013

Ponavlja se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

29.03.2013

XIX Kongres Udruženja kardiologa Srbije

Poziv na učestvovanje

Saznajte više