Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

03.04.2019

Kongres Radne grupe za Privatnu kardiolosku praksu

UKS obaveštenja

Saznajte više

01.04.2019

Besplatne kotizacije za ESC kongres 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

01.04.2019

Besplatne kotizacije za CardioUpdate 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

26.03.2019

BASICS+ 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

22.03.2019

Pismo predsednice UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

05.03.2019

CSI 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

05.03.2019

Poziv za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na ACC 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

14.02.2019

Saznajte o novinama u edukaciji za 2019

pismo Koordinatora za edukaciju Prof. Dr Milice Dekleve

Saznajte više

25.01.2019

KONKURIŠITE ZA ESC GRANTOVE do 29. marta

UKS obaveštenja

Saznajte više

11.01.2019

EuroHeart Serbia 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više