Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

15.05.2019

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE 09.05.2019.

UKS obaveštenja

Saznajte više

25.04.2019

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

10.04.2019

Poziv na godišnju Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

03.04.2019

Kongres Radne grupe za Privatnu kardiolosku praksu

UKS obaveštenja

Saznajte više

01.04.2019

Besplatne kotizacije za ESC kongres 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

01.04.2019

Besplatne kotizacije za CardioUpdate 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

26.03.2019

BASICS+ 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

22.03.2019

Pismo predsednice UKS

UKS obaveštenja

Saznajte više

05.03.2019

CSI 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više

05.03.2019

Poziv za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na ACC 2019

UKS obaveštenja

Saznajte više