Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

09.04.2012

Baza podataka članova udruženja

Važne informacije

Saznajte više

20.02.2012

Konačni program III Internacionalnog Kongresa UHS i prijava učesnika

Važne informacije

Saznajte više

18.02.2012

III Internacionalni Kongres Udruženja za hipertenziju Srbije

Važne informacije

Saznajte više

21.12.2011

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

Važne informacije

Saznajte više

13.12.2011

Ponavlja se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

29.11.2011

Izveštaj o završenom XVIII Kongresu Udruženja kardiologa Srbije

Saznajte više

22.11.2011

Kandidati na predstojećim izborima

Važne informacije

Saznajte više

20.11.2011

Glasanje za kandidate Skupštine Udruženja

Važne informacije

Saznajte više

18.11.2011

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

Važne informacije

Saznajte više

30.09.2011

Skupština UKS

Izveštaj sa skupštine

Saznajte više