Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

29.04.2011

Preregistracija UKS

Važne informacije

Saznajte više

27.03.2011

BASICS+ 7

Najava kongresa

Saznajte više

08.03.2011

Izveštaj verifikacione komsiije

Saznajte više

25.02.2011

Poziv za ponovnu Skupstinu UKS dana 07.03.2011. godine

Važne informacije

Saznajte više

25.02.2011

Izveštaj verifikacione komsiije

Saznajte više

22.02.2011

Amandmani na tekst predloga Statuta UKS

Važne informacije

Saznajte više

12.01.2011

Novi Statut UKS i Pravilnik o stipendiranj UKS

Važne informacije

Saznajte više

01.01.2011

STARI SAJT

Saznajte više