Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

12.12.2015

PRVI KONGRES OGRANKA AMERIČKOG KOLEDŽA KARDIOLOGA ZA SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU

PRaktični aspekti i kompartaivna analiza ACC/AHA I ESC preporuka u Srbiji 2016 (PRACSIS 2016)

Saznajte više

10.12.2015

Ponavlja se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

10.12.2015

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

Izveštaj

Saznajte više

08.12.2015

Otvoreno elektronsko glasanje

Saznajte više

26.11.2015

Saziva se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

17.11.2015

SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

16.11.2105. GODINE HOTEL M BEST WESTERN Beograd

Saznajte više

12.11.2015

XX Kongres Udruženja kardiologa Srbije

29. oktobar - 1. novembar 2015. godine, hotel "Palisad", Zlatibor

Saznajte više

11.11.2015

65. Internacionalni kongres Evropskog društva za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju

Najava kongresa

Saznajte više

01.11.2015

Ponavlja se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više

11.10.2015

Ponovo zakazana sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Važne informacije

Saznajte više