Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

24.03.2017

Poziv na redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

15.03.2017

Zahvalnica KIS 2017

KIS 2017

Saznajte više

13.03.2017

Pismo predsednika o aktivnostima UKS u periodu novembar 2016-mart 2017. uz informacije sa Spring summit-a ESC (8-9. mart 2017.)

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.02.2017

Obaveštenje o izborima radnih grupa i podružnica

UKS obaveštenja

Saznajte više

18.02.2017

Besplatne kotizacije za 25 mladih kardiologa za ESC kongres u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više

20.01.2017

Važno obaveštenje UKS o edukativnim grantovima ESC za kongres u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više

19.01.2017

Šaljite apstrakte za Evropski kongres kardiologa u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više

16.01.2017

Poziv na Simpozijum ,,Aktuelnosti u kardiologiji 6” u Niškoj Banji

UKS obaveštenja

Saznajte više

12.01.2017

Konkurs za besplatne kotizacije za III Evropski kongres CARDIO UPDATE

Važno UKS obaveštenje

Saznajte više

10.01.2017

Obaveštenje nacionalnog koordinatora UKS za edukaciju Evropskog kardiološkog društva

UKS obaveštenja

Saznajte više