Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

19.01.2017

Šaljite apstrakte za Evropski kongres kardiologa u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više

16.01.2017

Poziv na Simpozijum ,,Aktuelnosti u kardiologiji 6” u Niškoj Banji

UKS obaveštenja

Saznajte više

12.01.2017

Konkurs za besplatne kotizacije za III Evropski kongres CARDIO UPDATE

Važno UKS obaveštenje

Saznajte više

10.01.2017

Obaveštenje nacionalnog koordinatora UKS za edukaciju Evropskog kardiološkog društva

UKS obaveštenja

Saznajte više

28.12.2016

Srećni praznici

Obaveštenje UKS

Saznajte više

06.11.2016

Važne informacije o kongresu NOVA-K 2016

Simpozijum UKS “INOVAcije znanja i mogućnosti razvoja Kardiologije u Srbiji” (NOVA-K 2016) će se održati u Nišu 18-19. novembra 2016.

Saznajte više

05.11.2016

ESC čestita UKS na inicijativi povodom Svetskog dana srca

Prenosimo pismo i vesti u celosti

Saznajte više

04.11.2016

Predavanje "Stroke Prevention in AF"

Poziv na učestvovanje

Saznajte više

23.10.2016

Aktivnosti UKS jul-oktobar 2016

Pismo predsednika Udruženja kardiologa Srbije o glavnim aktivnostima UKS u prethodnom periodu

Saznajte više

15.09.2016

Najava simpozijuma Klinička primena 3D ehokardiografije

Saznajte više