Obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

26.04.2017

Dobitnici besplatnih kotizacija za Cardio Update 2017 u Pragu i ESC kongres u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više

14.04.2017

Srećni uskršnji praznici

UKS čestitka

Saznajte više

11.04.2017

Poziv na ponovljenu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

07.04.2017

Sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije - glasanje

UKS obaveštenja

Saznajte više

24.03.2017

Poziv na redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Saznajte više

15.03.2017

Zahvalnica KIS 2017

KIS 2017

Saznajte više

13.03.2017

Pismo predsednika o aktivnostima UKS u periodu novembar 2016-mart 2017. uz informacije sa Spring summit-a ESC (8-9. mart 2017.)

UKS obaveštenja

Saznajte više

21.02.2017

Obaveštenje o izborima radnih grupa i podružnica

UKS obaveštenja

Saznajte više

18.02.2017

Besplatne kotizacije za 25 mladih kardiologa za ESC kongres u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više

20.01.2017

Važno obaveštenje UKS o edukativnim grantovima ESC za kongres u Barseloni

UKS obaveštenja

Saznajte više