obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

04.09.2017

14. sastanak Radne grupe za bolesti miokarda i perikarda

ESC obaveštenja

Pozivamo sve zainteresovane članove UKS da učestvuju na 14. sastanku Radne grupe za bolesti miokarda i perikarda koji će se održati u Niborgu u Danskoj, 26-28. oktobra 2017. godine.

Program