obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

27.05.2019

BESPLATNE KOTIZACIJE ZA UČEŠĆE NA XI MEĐUNARODNOJ ŠKOLI O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje kardiologa Srbije nudi 3 beplatne kotizacije za članove Uduženja kardiologa Srbije, mlađe od 45 godina na XI Međunarodnoj školi o kardiovaskularnim bolestima koja se održava 24-28. juna 2019. godine u Budvi, Hotel Mediteran.

Molim Vas da prijave dostavite na e- mail adresu sekretara Udruženja kardiologa Srbije dr Vojislava Gige:voja2011@yahoo.com najkasnije do 15.06.2019

 

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Predsednik Udruženja kardiologa Srbije 

 

Doc.dr Vojislav Giga

Sekretar Udruženja kardiologa Srbije