obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

12.06.2020

Forum za pacijente: Infekcija COVID 19 i kardiološka obolenja - Pitanja i nedoumice (ESC i UKS)

UKS obaveštenja

Pogledajte najčešća pitanja u vezi sa koronavirusom (COVID-19) postavljena na ESC Forumu Pacijenata i odgovore u skladu s preporukama međunarodnih vlasti i medicinskih društava u ovom dokumentu.