obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

27.05.2019

STIPENDIJE ZA UČEŠĆE NA ESC KONGRESU 2019

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje kardiologa Srbije kao i ranijih godina pokriva troškove smeštaja i puta za učešće na Evropskom kongresu kardiologa koji se održava od 31.8 do 04.09. 2019. godine u Parizu, za 5 članova Uduženja kardiologa Srbije, mlađih od 40 godina koji imaju prihvaćen rad za izlaganje na kongresu.

Prednost pri izboru će imati koleginice/kolege koje:

  • imaju prihvaćen rad za usmenu prezentaciju, 
  • do sada nisu koristile pomoć Udruženja kardiologa za učešće na Evropskom kongresu,
  • su publikovale rad u Časopisu "Srce i krvni sudovi"

Molim Vas da prijave uz kratku biografiju (sa spiskom dosadašnjih publikacija) i potvrdu o primljenom radu, dostavite na e- mail adresu sekretara Udruženja kardiologa Srbije dr Vojislava Gige: voja2011@yahoo.com najkasnije do 15.06.2019.

 

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Predsednik Udruženja kardiologa Srbije 

 

Doc.dr Vojislav Giga

Sekretar Udruženja kardiologa Srbije