obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

10.09.2021

XXIII Kongres UKS

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Uvaženi članovi UKS,

Imam posebno zadovoljstvo da Vas, ovoga puta u nešto dužem tekstu, obavestim o aktivnostima i Kongresu Udruženja kardiologa Srbije.

  1. Na ESC kongresu 2021. g. koji je u potpunosti održan u “online” formatu, Udruženje kardiologa Srbije organizovalo je virtuelni štand sa svim atributima naše države i predstavljanjem UKS.
  2. Sve smernice ESC-a iz 2020. godine prevedene su i mogu se naći na sajtu UKS (“Pocket guidelines”), sa adekvatnim slikama i tekstom. Takođe, u broju časopisa “Srce i krvni sudovi” (jan 2021) objavljena je integralna verzija smernica o “Sportskoj kardiologiji i bavljenju fizičkom aktivnošću osoba sa kardiovaskularnim bolestima”.
  3. Najnovije smernice ESC-a iz 2021, objavljene pre 14 dana, biće prevedene i objavljene kao džepno izdanje.
  4. Na Kardio TV podkastu UKS možete videte kratak film o ispravnom načinu merenja arterijskog krvnog pritiska u kućnim uslovima (trajanje oko 2,5 min) i uputiti svoje pacijente da pogledaju isti (kućno merenje krvnog pritiska je u novim preporukama u potpunosti prihvaćeno kao metod skrininga i kao metoda postavljanja dijagnoze hipertenzije belih mantila ili maskirane hipertenzije).

Sa posebnim zadovoljstvom najavljujem ovogodišnji XXIII Kongres Udruženja kardiologa Srbije koji će se održati 21-24. oktobra 2021., u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Mesto održavanja Kongresa smo premestili u Beograd zbog praktičnih i epidemioloških razloga.

Kongres će u skladu sa sadašnjom epidemiološkom situacijom biti održan kao hibridni događaj u velikm salama Hotela Crown Plaza, sa direktnim tv prenosom sesija iz svih sala (3 paralelna prenosa u samim salama za predavanja (najsavremenija tehnika) i istovremeno putem interneta na posebnu internet platformu kongresa i poznate socijalne mreže. Određeni manji broj sesija će biti snimljene unapred i emitovane u određeno vreme prema Programu Kongresa.

Prisustvo slušalaca u salama za predavanja isključivo će zavisiti od razvoja epidemiološke situacije i odluka odgovarajućih regulatornih tela Republike Srbije. 

Kongres je dobio maksimalan broj bodova za KME od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, kao nacionalni kongres s međunarodnim učešćem i to:

- predavači 13 bodova

- usmena prezentacija 11 bodova

- poster prezentacija 9 bodova

- slušaoci 8 bodova. 

Pravo na KME bodove ostvaruju svi učesnici koji uplate kotizaciju.

Kotizacija: 100 e (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) plus PDV (informacije: zivka.milicevic@gmail.com). Kotizacija obezbeđuje istovremeno sledeće:

  1. Dvogodišnju članarinu u UKS
  2. Članstvo u European Society of Cardiology
  3. KME bodove Zdravstvenog Saveta Republike Srbije za učešće na Kongresu.

Nezavisno od kotizacije pristup “online” sadržaju kongresa kao i ulaz u sale za predavanja (ukoliko bude moguć) je potpuno besplatan.

Takođe, planiramo da celokupan sadržaj konresa bude dostupan “online” 365 dana nakon Kongresa, na posebno kreiranoj internet platformi. 

Naučni Program će biti moderan i sveobuhvatan. Ovim putem pozivam sve članove UKS, zainteresovane za učešće na kongresu da pošalju svoje abstrakte ili gotove predloge naučnih sesija na sledeće mejl adrese: sstojkovi@mts.rs; misa.tesic@gmail.com; belkan87@gmail.com.

Izvinjavam se na nešto dužem tekstu. Nove informacije o Kongresu slede uskoro.

Ono što vodi i vuče svet, nisu lokomotive, nego ideje. – Viktor Igo

Sa uvažavanjem i poštovanjem,

UO Udruženja kardiologa Srbije

 

REZERVACIJA SMEŠTAJA:

Informacije o smeštaju i rezervacija smeštaja vrši se kod tehničkog organizatora Rubicon Travel.

Kontakt:  email    kongresi@rubicontravel.rs

                 tel.br.   011 3981 411   060 4141590