obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

01.04.2019

Besplatne kotizacije za CardioUpdate 2019

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da i ove godine Udruženje kardiologa Srbije obezbeđuje 4 besplatne kotizacije za kongres CardioUpdate koji se održava ove godine u Budimpešti 27-29. juna.

Mole se svi zainteresovani da prijavu pošalju najkasnije do 20.04.2019. godine na e-mail sekretara  Udruženja kardiologa Srbije - voja2011@yahoo.com. Uz prijavu dostaviti i kratku biografiju.

 

Predsednica Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Sekretar Udruženja kardiologa Srbije

Doc.dr Vojislav Giga