obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

01.04.2019

Besplatne kotizacije za ESC kongres 2019

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da i ove godine Udruženje kardiologa Srbije u saradnji sa Evropskim udruženjem kardiologa obezbeđuje 25 besplatnih kotizacija za učešće na Evropskom kongresu kardiologa koji se održava od 31.08. do 04.09.2019. godine u Parizu.

Pravo na besplatne kotizacije imaju lekari mlađi od 40 godina, koji su istovremeno i profesionalni članovi Evropskog udruženja kardiologa (ESC Professional Member- svoj status možete proveriti i unaprediti na ličnom profilu na ESC sajtu).

Prednost pri izboru će imati oni kandidati koji imaju primljen rad za kongres, kandidati koji do sada nisu koristili pravo na besplatne kotizacije, kao i kandidati koji publikuju rad u časopisu Srce i krvni sudovi.

Mole se svi zainteresovani da prijavu pošalju najkasnije do 20.04.2019 na e-mail sekretara Udruženja kardiologa Srbije - voja2011@yahoo.com. Uz prijavu dostaviti i kratku biografiju.

 

Predsednica Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Sekretar Udruženja kardiologa Srbije

Doc.dr Vojislav Giga