obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

24.05.2018

Besplatne kotizacije za sastanak Cardio Update Europe 2018

UKS obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije vas sa zadovoljstvom obaveštava da raspolaže sa 5 besplatnih kotizacija za sastanak Cardio Update Europe, koji se ove godine održava u Bratislavi 28-30. juna. Ovaj sastanak sumarizuje sva najnovija saznanja u 14 sesija-oblasti kardiologije, koju drže vodeći eksperti iz tih oblasti.

Detalje možete naći na zvaničnoj stranici.

Požurite i svoje prijave sa kratkim obrazloženjem pošaljite na e-mail adresu sekretara udruženja Ass Vojislava Gige (voja2011@yahoo.com)