obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

03.03.2016

Dostupna nova platforma kardiološke edukacije ESC

Najava

Veliko mi je zadovoljstvo da vas obavestim da će nova platforma kardiološke edukacije Evropskog kardiološkog društva (ESC) biti dostupna za sve kardiologe, članove našeg nacionalnog udruženja koji imaju pristup ESC, od 1. marta 2016.

U prilogu postoje instrukcije za upotrebu i elektronski putokazi za kolekciju web-prezentacija, kolekciju prikaza slučaja kao i e-learning tj. kurs iz opšte kardiologije sa najsavremenijim podacima i pristupom uz proveru znanja iz svake oblasti.

01. ESC_Clinical_Case_Gallery

02. ESC_eLearning_platform

03. ESC_Webinar_Series

 

Sa željom za uspešnu edukaciju

Srdačan pozdrav

Prof Milica Dekleva

Koordinator za edukaciju UKS sa ESCs i Upravni Odbor UKS