obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

25.01.2019

KONKURIŠITE ZA ESC GRANTOVE do 29. marta

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

EAPCI daje grant za usavršavanje u nekom evropskom centru u trajanju od 12 meseci.

Pravo da konkurišu imaju kolege mlađe od 40 godina koji su i članovi EAPCI . Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 5. februar. Konkurisati možete preko linka

Ujedno vam skrećemo pažnju da možete da konkurišete za grantove ESC  (850 eura) ukoliko pošaljete apstrakt kao autor ili koautor za ESC Kongres u Parizu. Ovde nema ograničenja za godine. Oni doktori koji su 2016., 2017. ili 2018. dobili grant ne mogu da apliciraju. Prednost će imati doktori iz zemalja sa malim primanjima u koje svakako ulazimo mi.

Zadnji rok za aplikaciju je 29. mart. Možete se prijaviti preko ovog linka