obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

28.04.2017

VAŽNO - FINANSIRANJE ZA 6 MLADIH LEKARA S PRIMLJENIM RADOM ZA ESC KONGRES U BARSELONI 2017.

UKS obaveštenja

Kao i prošle godine i u okviru dugoročnog opredeljenja našeg udruženja koja se tiče podrške mladim kardiolozima, Udruženje kardiologa Srbije i ove godine finansira troškove puta i boravka za šest mladih lekara (do 40 godina) koji imaju prihvaćene radove kao prvi autori ili ko-autori koji će predstavljati rad na predstojećem Evropskom kongresu kardiologa u Barseloni, 26-30. avgusta 2017. godine.

Molimo sve kandidate koji imaju prihvaćen rad na kongresu da pošalju svoju kratku biografiju i potvrdu/informaciju o primljenom radu. Konkurs će biti otvoren do 28. maja 2017. godine, a prednost pri izboru će imati mlađi kandidati, oni koji nisu do sada još učestvovali na ESC kongresima i oni koji nisu prošle godine koristili ovu stipendiju.

Ponude slati na mail Sekretara UKS Asist. dr Milana Dobrića (iatros007@gmail.com).

Branko Beleslin,

u ime UO Udruženja kardiologa Srbije