obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

27.02.2018

Poziv na godišnju Skupštinu UKS

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Upravni odbor saziva redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 13.03.2018. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
  2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja
  4. izbor potpredsednika upravnog odbora nadležnog za Beograd

Pozivamo članove da dostave svoje predloge za potpredsednika upravnog odbora nadležnog za Beograd najkasnije do 10.03.2018. godine, i to slanjem predloga potpisanog od strane najmanje 10 članova udruženja na email sekretara udruženja dr Vojislava Gige, voja2011@yahoo.com.

Takodje Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 11.03.2018. godine do 13.03.2018. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni na sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije