obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

08.11.2021

Obaveštenje o izborima

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će tokom decembra meseca 2021. godine biti održani izbori za potpredsednike upravnog odbora, budućeg predsednika upravnog odbora, sekretara/blagajnika, članove nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika skupštine. 

Pozivamo Vas da dostavite obrazložene predloge u pismenoj formi, potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine, za kandidate za sledeće funkcije:

  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju
  • potpredsednik za radne grupe i podružnice
  • potpredsednik za časopis „Srce i krvni sudovi“
  • predsednik skupštine
  • zamenik predsednika skupštine
  • 3 člana nadzornog odbora

Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju do 16.11.2021. godine na e-mail sekretara udruženja dr Milorada Tešića – misa.tesic@gmail.com

Poziv za sednicu skupštine na kojoj  će se pristupiti glasanju dostavićemo Vam u narednom periodu.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije