obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

18.11.2019

Obaveštenje o predstojećem glasanju za redovne UKS izbore

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Podsećamo Vas da će se u narednom periodu, odnosno tokom decembra 2019. godine, održati izbori za članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Predsednika i zamenika predsednika Skupštine Udruženja. Tokom ove nedelje ćete dobiti mail sa ovim informacijama i podacima za logovanje, a pozivamo sve članove koji nisu dobili poseban mail sa uputstvom o proveri članstva, da što skorije, a najkasnije do 01.12.2019. godine upute obaveštenje o tome na mail adresu sekretara Udruženja voja2011@yahoo.com

Napominjemo da će glasanje biti omogućeno samo licima koja se nalaze na biračkom spisku.

S poštovanjem,

Prof. dr Ana Đorđević Dikić
Predsednica Udruženja kardiologa Srbije