obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

07.02.2018

Naučni skup JIM Vascular

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na konkurs za pružanje podrške za jednog člana UKS za učešće na naučnom skupu JIM Vascular koji se održava u Milanu, Italija, u periodu 22.02.-24.02.2018. godine. Podrška na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvata putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija. Prednost pri izboru će imatu član čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa programom kontinuirane edukacije, odnosno član za kojeg se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primeni znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose kratku biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja (sve zajedno do 2 strane). Prijave se podnose najkasnije do 12.02.2018. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-maila na adresu voja2011@yahoo.com.

 

S poštovanjem,

 

Udruženje kardiologa Srbije