obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

03.10.2021

Konkurs za nagradu "Doc. dr Aleksandar D. Popović" za naučno-istraživački rad iz oblasti kardiovaskularne medicine za period 2019-2021.

UKS obaveštenja

Povodom XXIII Kongresa, UKS raspisuje konkurs za nagradu  za naučno·istraživački rad "Doc. dr Aleksandar D. Popovic" za objavljen/objavljene originalne radove u internacionalnim časopisima za period 2019·2021. godine iz oblasti kardiovaskularne medicine.

Nagrada  "Doc. dr Aleksandar D. Popović" obuhvata uz diplomu i novčani  iznos od 500 evra. Kriterijumi pri odlučivanju  će uključivati kvalitet rada/radova, časopise u kojima su objavljeni, originalnost, kliničke implikacije, kao i ukupni naučni  doprinos kandidata u oblasti kardiovaskularne medicine.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave do 10. oktobra 2021. godine elektronskim putem na e-mail prethodnog predsednika UKS, Prof. dr Ane Đorđević Dikić, Predsedavajuće Odbora za nagrade XXIII Kongresa kardiologa (skali.ana7@gmail.com), i da uz prijavu  prilože:

  • Biografiju i spisak do 10najznačajnijih radova  (do 5 strana)
  • Glavni rad/radove objavljeni u 2019·2021, sa kratkim osvrtom koji se odnosi na originalnost i naučni doprinos

Komisija  u sastavu  prof.  dr Aleksandar  N. Nešković,  prof.  dr Ana Đorđević  Dikić, prof.  dr Branko  Beleslin, Prof. dr Siniša Stojković i tri prethodna laureata prof. dr Goran Stanković, prof.  dr Svetozar Damjanović i Asist. dr Ivan Stanković će razmotriti prijave i predložiti Odboru za nagrade UKS laureata nagrade "Doc. dr Aleksandar D. Popović" za 2019·2021. godinu.

Nagrada će biti dodeljena na svečanom otvaranju XXIII kongresa Udruženja   kardiologa Srbije, 21. oktobra 2021. godine.

Predsednik UKS

Prof.  dr Siniša Stojković