obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

08.12.2020

NOVA-K 2020 Digital

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Poštovani članovi UKS,

Program ovogodišnjeg: Simpozijuma Udruženja kardiologa Srbije „iNOVAcija znanja i mogućnosti razvoja Kardiologije u Srbiji (III NOVA-K 2020 Digital)“ nalazi na našem sajtu uksrb.rs

NOVA-K će imati dve osnovne naučne teme: lečenje supraventrikularnih aritmija i savremeni pristup u lečenju plućnih embolija, uz inovacije znanja iz aktulenih tema iz kardiologije, savremenog lečenja srčane slabosti, novina iz magnetne rezonance, antitrombocitne terapije u AKS, i imidžinga kardiovaskularnih komplikacija COVID-19. 

Imamo posebno zadovoljstvo da Vam najavimo intervju koji je uradio prof. Slobodan Obradović sa Prof. Stavrosom Konstantinidesom, iz aktuelnih tema iz plućne tromboembolije!

Takođe, u poslednjem broju Srca i krvnih sudova za ovu godinu (broj 4, 2020) koji možete naći na sajtu UKS ćete pored originalnih radova naći i prevod ESC preporuka za dijagnostiku i lečenja kardiovaskularnih bolesti tokom pandemije COVID-19.

Zahvaljujemo se svim predavačima koji su u ovim složenim okolnostima uspeli da realizuju svoja predavanja, i svim farmaceutskim kompanijama koje su nas podržale i obogatile ovaj simpozijum svojim sesijama koje će ići iz studija i uživo.

Pristup naučnom sadržaju NOVA-K-a će biti potpuno slobodan i besplatan putem linka. Kotizacija je predviđena isključivo za sticanje KME bodova putem rešavanja 2 akreditovana testa (sa ukupno 10 KME bodova).

Ukoliko imate tehničkih problema da se uključite, molimo da nas kontaktirate na uks.podrska@gmail.com

Čuvajte zdravlje, budite pozitivni i gledajte NOVA-K 2020 digital.

S poštovanjem,

Udruženje kardiologa Srbije