obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

03.12.2016

Nove eHealth informacije na ESC vebsajtu

Obaveštenja ESC

Cilj nove eHealth 'mini sekcije' je da obaveštava i podučava članove Evropskog udruženja kardiologa (ESC) i druge profesionalce u oblasti zdravstva o eHealth temama. U okviru nje možete da pronađete kratke video forme, vebkastove naučnih prezentacija sa Kardiološkog okruglog stola i ESC kongresa 2016, kao i linkove ka objavljenim radovima i ESC aktivnostima u vezi sa eHealth.

Više informacija o eHealth-u, kao i ostalim ESC aktivnostima možete da pogledate na sledećem linku.