obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

14.02.2019

Saznajte o novinama u edukaciji za 2019

pismo Koordinatora za edukaciju Prof. Dr Milice Dekleve

U svojstvu Nacionalnog Koordinatora za Kardiolosku Edukaciju imam zadovoljstvo i dužnost da Vas obavestim o sadržaju konferencije koja je održana krajem januara kao i o predstojećim stručnim i naučnim sastancima, organizovanim treninzima, akreditovanim tematskim kursevima i mogucnostima digitalnog učenja i sticanja sertifikata od strane ESC. Novi ESC Core Curriculum pod sloganom “knowledge, training, skills and competence “pruža sve informacije o pripremi i sticanju zvanja kliničkog kardiologa.

Tema ovogodišnjeg ESC Education Conference bila je Edukacija pacijenata u cilju što bolje i svrsishodnije dijagnostike i lečenja tako da su konferenciji prisustvovali i predstavnici pacijenata. Diskutovalo se o načinima interakcije, stepenu poverljivosti informacija, mogucnostima i stepenu edukacije pacijenata i slobode odlucivanja, što sve gradi profesionalni lik kardiologa. Veliku podršku ovakvom pristupu imaju i tzv. Nacionalne fondacije za srce ili udruženja pacijenata (Danish Heart Patients Organisation) pod pokroviteljstvom Nacionalnog Udruženja Kardiologa.

Svi detalji konferencije mogu se na naći na linku https://www.escardio.org/education-conference

Program ESC Kardiovaskularne edukacije za neke oblasti u 2019:

Arrhythmias and Device Therapy: EHRA 2019 Congress 17-19 March Lisbon Portugal 

Sertifikati: In Invasive Electrophysiology , In Cardiac Pacing and Implantabile Cardioverter Defibrillators (ICDs)

EHRA Training Center (ERCT) za treninge, kurseve i standardizaciju procedura koji se organizuju tokom cele godine iz ove oblasti u odabranim centrima. Aplikacije se mogu slati tokom cele godine. 

E- learning: mobilna aplikacija, EHRA interaktivni webinari u trajanju od 1h svakog meseca, edukativni seminari (ESC e learning platform), EHRA website za pacijente na 9 razlicitih jezika.

Coronary artery disease, Acute Coronary Syndromes, Acute Cardiac Care 

Acute Cardiovascular Care Congress 2019 2-4 March 2019 Malaga, Spain ( Sertifikat za Kardiologe u jedinicama Intenzivne nege) ) 

ESC Congress 2019 , 31 August-4 Sep 2019, Paris 

EuroHeart Care 2019, 2-4 May Milan Italy 

Euro PCR 2019 , 21-24 May Paris ( Sertifikat za Interventne kardiologe) 

E- learning: ACCA live Webiners 

                    EAPCI live Webiners  sa razlicitim temama  u trajanju od po 60 minuta

                    ESC e learning platform in Acute Cardiovascular Care 240 interaktivnih kurseva koji pokrivaju 79 tema

                   ESC e learning platform in interventional cardiology: prvi e learinig program u trajanju od 24 meseca za interventne kardiologe u skladu sa EAPCI Core Curiculum 

                   praktični webinari za klinicke kardiologe u trajanju od 60 minuta 

Imaging 

EuroCMR 2019  2-4 May 2019 Venice Italy ( EACVI CMR sertifikat) 

ICNC 2019 12-14 May Lisbon Portugal ( Europaen and American Society of Nuclera Medicine) 

E-learinigEchocardiography tutorials (TTE, TOE), CMR, NC i Cardiac CT tutorials, Congenital Heart Disease Multimodality tutorials, EACVI webiners 60 min. 

Edukativni kursevi: EACVI CMR Prepartory Course for certification 28-30 mart 2019 Sophia Antipolis, France

EACVI CMR multimodality ( biće utvrdjen datum i vreme)

Za sve ostale informacije o digitalnim seminarima kao  testovima i kursevima iz različitih kardioloških oblasti mogu se nać na https://www.escardio.org/Education/E-Learning