obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

07.06.2017

VAŽNO - ODABRANI ZA FINANSIRANJE PUTA I TROŠKOVA ZA ESC KONGRES U BARSELONI 2017.

UKS obaveštenja

Rezultati konkursa za finansiranje puta i boravka mladih lekara koji imaju primljene radove za ESC kongres kardiologa u Barseloni, 26-30. avgusta 2017. godine

Na raspisan konkurs UKS za 6 mesta radi finansiranja puta i troškova mladih lekara sa primljenim radom na Evropski kongres kardiologa u Barseloni, 26-30. avgusta 2017. godine, javilo se 10 kandidata.

UO UKS je doneo odluku da poveća broj lekara koje će pomoći i da finansijski podrži 8 lekara, od kojih 5 imaju autorski rad i 3 koji su ko-autori (po jednog iz različitih centara). 

Odabrani su:

  1. Zlatko Mehmedbegović (KCS)
  2. Stefan Zaharijev (KCS)
  3. Marija Petrović (KCS)
  4. Andrija Pavlović (Dečja klinika)
  5. Tatjana Gligorijević (KBC Bežanijska kosa)
  6. Nataša Cvetinović (Gradska bolnica)
  7. Aleksandra Janićijević (Zemunska bolnica)
  8. Milana Jaraković (IKVB Vojvodina)

UO UKS

Prof. dr Branko Beleslin

Predsednik UKS