obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

09.05.2022

Poziv za PCR Pariz 2022

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na kongresu EuroPCR 2022, koji se održava od 17.05. do 20.05.2022. godine u Parizu.

Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija, gde je to potrebno, a  pravo na podršku mogu ostvariti 3 člana udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koga se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 12.05.2022. godine do 12h, putem e-mail adrese milenko.cankovic@gmail.com.  

S poštovanjem,

Upravni odbor Udruženja kardiologa Srbije