obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

05.07.2019

Pismo predsednice UKS

UKS obaveštenja

Drage koleginice i kolege, dragi prijatelji!
 
U prethodnim mesecima smo imali nekoliko tradicionalnih i uspešnih kongresa u organizaciji ili pod pokroviteljstvom UKS (KIS III, BASICS XIII, PRACSIS 2019, Aktuelnosti u kardiologiji 7 u Niškoj Banji), ali posebno želimo da izdvojimo i čestitamo organzatorima na pokretanju novih kongresa Radne grupe za elektrofiziologiju UKS I Belval 2019 koji su bili vrlo kvalitetni i dobro primljeni u kardiološkim krugovima.

Takođe smo imali izbore za nova rukovodstva RG UKS 2021-2023 i koristimo priliku da se zahvalimo svim prethodnim liderima RG UKS, pozdravimo nove i poželimo uspeh u radu i čestitamo na izborima novim predsednicima za period 2021-2023. Iskoristili smo priliku da smanjimo broj radnih grupa spajanjem po dve u jednu, tako da ćemo od 2021. imati jedinstvenu Radna grupa za Aterosklerozu, koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju i Radnu grupu za Bolesti miokarda, perikarda, plućnu i perifernu cirkulacije. Takođe Podpredsednik za časopis Srce i krvni sudovi, od sada je Podpredsednik za časopis i internet prezentaciju.

UKS je preko javnih konkursa dodelilo besplatne kotiazcije za ESC i WHF kongres u Parizu, zatim besplatne kotizacije za CardioUpdate i Letnju školu u Bečićima, i posebno smo ponosni što se nastavlja finansijska podrška za mlade lekare koji imaju primljene radove za ESC kongres u Parizu.

Trenutno smo u jeku priprema za XXII nacionalni kongres na Zlatiboru, struktura programa je skoro u potpunosti formirana i uskoro će se preliminarni program naći na sajtu UKS. Pozivamo sve kolege da pošalju sažetke na sajt UKS, pošalju predloge sesija ukoliko još nisu, i obavezno se preko sajta registruju za učešće na kongresu.

Sa posebnim zadovoljstvom vas obaveštavamo i pozivamo da učestvujete na 2 nova konkursa na koje smo posebno ponosni i sa kojima zaokružujemo naše planove i  uključujemo se u praksu rada najboljih udruženja kardiologa ‘- UKS će tokom sledećih dana objaviti 2 javna poziva za:

  • Nagradu Doc dr Aleksandar Popović, za naučno-istraživački rad u u proteklom periodu, koja će biti dodeljena na kongresu kardiologa i koja će imati i novčanu vrednost od 1000e tako da na ovaj način ne samo obnavljamo ovu prestižnu nagradu već i finansijski afirmišemo i promovišemo lekare koji se bave istraživanjima u kardiologiji
  • Konkurs za dodelu 2 stipendije za usavršavanje u vrednosti od 2500 evra koje će takođe biti dodeljene tokom godine i odnose se na finansijsku podršku za kratkoročno usavršavanje radi pokretanja novih kliničkih tehnologija ili rada na istraživačkim projektima.

Pratite naš rad preko sajta UKS , pošaljite apstrakte i registrujte se za nacionalni kongres 17-20. oktobra.

Autori dva najbolja abstrakta kao nagradu će dobiti kotizaciju za Kongres u Evropi po izboru 2019/2020.

Posetite naš štand na ESC u Parizu, zovite farmaceutske kuće da podrže Vaše učešće na nacionalnom kongresu, uvek iskoritsite priliku da glasate i birate buduće rukovodioce UKS, šaljite vaše origianalne radove i prikaze slučajeva u naš časopis “Srce i krvni sudovi”, i ko ispunjava uslove neka se prijavi na konkurse za nagradu Doc. dr Aleksandar popović za naučno-istraživački rad i stipendije koje će vam pomoći da unapredite Vašu kliničku praksu!

Sve informacije potražite na sajtu uksrb.rs, pod stavkom Konkursi.


Srdačno i lepe letnje odmore Vam želimo,

Prof. dr Ana Đorđević Dikić
Predsednica UKS