obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

12.02.2020

Podrška za učešće na kongresu Acute Cardiovascular Care 2020

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na kongresu Acute Cardiovascular Care 2020, koji se održava od 07.03. do 09.03.2020. godine u Atini.

Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove i troškove prenoćišta, u visini do 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti, a troškove kotizacije obezbedjuje organizator, odnosno Evropsko udruženje kardiologa.   Pravo na podršku mogu ostvariti dva člana udruženja, do 40 godina starosti. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 16.02.2020. godine do 12h, Sekretaru udruženja Miloradu Tešiću, putem e-mail adrese misa.tesic@gmail.com.

S poštovanjem,

Dr Milorad Tešić