obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

25.06.2019

Podrška za učešće na kongresu Evropskog udruženja kardiologa 2019

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na kongresu Evropskog udruženja kardiologa 2019, koji se održava od 31. avgusta do 04. septembra 2019. godine u Parizu, Francuska. Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija, gde je to potrebno, a  pravo na podršku može ostvariti 24 člana udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja.

Prijave se podnose najkasnije do 30.06.2019. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-mail adrese voja2011@yahoo.com.

S poštovanjem,

Dr Vojislav Giga