obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

04.08.2020

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,
 
Imajući u vidu da na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 04.08.2020. godine nije postignut kvorum, obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine sa istim dnevnim redom održati dana 18.08.2020. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova.  Na sednici će se pristupiti glasanju o predloženim izmenama i dopunama Statuta Udruženja kardiologa Srbije. Elektronsko glasanje na portalu Udruženja kardiologa Srbije  http://uksrb.rs/ biće moguće u periodu od 16.08. do 18.08.2020. godine do 12 časova.
 
Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja http://uksrb.rs/

S poštovanjem,
 

Predsednik Upravnog odbora
Prof dr Siniša Stojković