obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

09.12.2019

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati  dana 23.12.2019. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 24.04.2019. godine
  2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2019. godinu
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2019. godinu
  4. izbor pet potpredsednika Upravnog odbora
  5. izbor budućeg predsednika Upravnog odbora (2021-2023)
  6. izbor sekretara/blagajnika
  7. izbor tri člana Nadzornog odbora
  8. izbor predsednika Skupštine
  9. izbor zamenika predsednika Skupštine
  10. izbor budućeg predsednika Srpskog Ogranka Američkog Koledža Kardiologa (2021-2023)

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 21.12.2019. godine do 23.12.2019. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruzenja kardiologa Srbije