obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

07.05.2021

Poziv na ponovljenu Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,
 
Obaveštavamo Vas da na sednici Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 07.05.2021. godine nije postignut kvorum, te da će se ponovljena sednica održati dana 21.05.2021. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 časova do 17 časova, sa istim dnevnim redom.
 
Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 19.05.2021. godine do 21.05.2021. godine do 12 časova.

 
Dnevni red:

  1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
  2. Izbor budućih predsednika radnih grupa za period 2023-2025 i predsednika radne grupe Telemedicina u kardiologiji za period 2021-2023
  3. Izbor predsednika i potpredsednika za podružnice 2021-2025

 
Dostavljamo i spisak svih pristiglih kandidatura za drugu i treću tačku dnevnog reda.
 
Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.
 
 
S poštovanjem,
 
Upravni odbor
Udruženja kardiologa Srbije