obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

04.03.2022

Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati  dana 18.03.2022. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 17.12.2021. godine
  2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2021. godinu
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2021. godinu
  4. dostavljanje izveštaja Nadzornog odbora

Elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 16.03.2022. godine do 18.03.2022. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni na sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije