obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

23.01.2018

Poruka Predsednika ESC Prof. Jeroena Baxa

UKS obaveštenja

Poštovane koleginice i kolege,

Rok za slanje apstrakta za ESC kongres u Minhenu je sreda 14. februar 2018. godine! Predstavite svoj rad na evropskoj i svetskoj sceni,  budite deo naučne zajednice i steknite uslove da konkurišite za finansijsku podršku za Vaš put i boravak u Minhenu na ESC kongresu!

Pogledajte poruku Predsednika ESC Jeroena Baxa!

Watch this video.  
 

Submit your abstract before 14 February 2018, Midnight CET

S poštovanjem,

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Predsednica UKS