obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

09.12.2017

Poziv na ponovljenu sednicu Skupštine UKS

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 27.12.2017. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 časova do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1.  usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (u prilogu)

2.  izbor pet potpredsednika upravnog odbora

3.  izbor budućeg predsednika upravnog odbora (2019-2021)

4.  izbor sekretara/blagajnika

5.  izbor tri člana nadzornog odbora

6.  izbor predsednika skupštine

7.  izbor zamenika predsednika skupštine

8.  predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

9.  predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

10. predlog kandidata prof. dr Siniše Stojkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

11. predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 25.12.2017. godine do 27.12.2017. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije

Zapisnik sa skupstine  25.04.17