obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

11.01.2018

Poziv na ponovljenu sednicu Skupštine UKS 25.01.2018.

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 25.01.2018. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (u prilogu)
  2. predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti
  3. predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

Takodje Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti otvoreno u periodu od 23.01.2018. godine do 25.01.2018. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Prof. dr Ana Đorđević-Dikić

Predsednik Upravnog odbora