obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

14.03.2018

Poziv na ponovljenu Skupštinu UKS

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati  dana 28.03.2018. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
  2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja
  4. izbor potpredsednika upravnog odbora nadležnog za Beograd

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 26.03.2018. godine do 28.03.2018. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruzenja kardiologa Srbije