obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

11.04.2017

Poziv na ponovljenu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 25.04.2017. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
  2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja
  4. izbor budućih predsednika radnih grupa za period 2019-2021
  5. izbor predsednika i potpredsednika podružnica za period 2017-2021

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti otvoreno u periodu od 22.04.2017. godine do 25.04.2017. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Prof. dr Branko Beleslin

Predsednik Upravnog odbora