obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

17.11.2020

Poziv za Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

 

Obaveštavamo Vas da će se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 02.12.2020. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 časova do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

 

1.  usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

2.  predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

3. predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

4. predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

 

Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 30.11.2020. godine do 02.12.2020. godine do 12 časova.

 

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

 

 

S poštovanjem,

 

Upravni odbor

Udruženja kardiolga Srbije