obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

25.11.2019

Poziv na godišnju Skupštinu Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Upravni odbor saziva redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 09.12.2019. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

 1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 24.04.2019. godine
 2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2019. godinu
 3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2019. godinu
 4. izbor pet potpredsednika Upravnog odbora
 5. izbor budućeg predsednika Upravnog odbora (2021-2023)
 6. izbor sekretara/blagajnika
 7. izbor tri člana Nadzornog odbora
 8. izbor predsednika Skupštine
 9. izbor zamenika predsednika Skupštine
 10. izbor budućeg predsednika Srpskog Ogranka Američkog Koledža Kardiologa (2021-2023)

Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 06.12.2019. godine, dostave predloge kandidata za sledeće funkcije, potpisane od strane najmanje 10 članova UKS na email sekretara udruženja Doc. dr Vojislava Gige, voja2011@yahoo.com, i to:

 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Beograd
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za radne grupe i podružnice
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za časopis „Srce i krvni sudovi“ i internet prezentaciju
 • predsednik Skupštine
 • zamenik predsednika Skupštine
 • tri člana Nadzornog odbora
 • budući predsednik Srpskog Ogranka Američkog Koledža Kardiologa

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 07.12.2019. godine do 09.12.2019. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije