obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

13.08.2018

Poziv za podršku učešću na ESC kongresu 2018

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2018, koji se održava u Minhenu, u periodu 25-29.08.2018. godine. Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija, gde je to potrebno, a  pravo na podršku može ostvariti 17 članova udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 15.08.2018. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-mail adrese voja2011@yahoo.com i putem formulara za prijavu koji se nalazi na linku: http://uksrb.rs/uploads/1526409766-formular za konkurse uks.docx

S poštovanjem,

Dr Vojislav Giga

Sekretar Udruženja kardiologa Srbije