obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

25.11.2017

Poziv za Skupštinu UKS

UKS obaveštenja

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 09.12.2017. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 časova do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1.  usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (u prilogu)

2.  izbor pet potpredsednika upravnog odbora

3.  izbor budućeg predsednika upravnog odbora (2019-2021)

4.  izbor sekretara/blagajnika

5.  izbor tri člana nadzornog odbora

6.  izbor predsednika skupštine

7.  izbor zamenika predsednika skupštine

8.  predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

9.  predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

10. predlog kandidata prof. dr Siniše Stojkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti 

11. predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti 

 

Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 06.12.2017. godine, dostave obrazložene predloge potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine za kandidate za sledeće funkcije:

  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za radne grupe i podružnice
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za časopis „Srce i krvni sudovi“
  • predsednik skupštine
  • zamenik predsednika skupštine
  • tri člana nadzornog odbora

Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju na e-mail iatros007@gmail.com

Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 07.12.2017. godine do 09.12.2017. godine do 12 časova. 

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

 

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiolga Srbije 

 

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE