obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

22.02.2023

Poziv za sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Upravni odbor saziva redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 08.03.2023. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 23.12.2022. godine
  2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2022. godinu
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2022. godinu
  4. dostavljanje izveštaja Nadzornog odbora

Elektronsko glasanje će biti moguće u periodu od 06.03.2023. godine do 08.03.2022. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

 

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije